Science_cat

Vetenskapligt åtagande

Som ett ledande företag inom friskvårdsbranschen har Herbalife inrättat tre vetenskapliga enheter: det medicinska rådet, det globala näringsrådet och gruppen för medicinska frågor. De tre teamen består av framstående läkare, erkända forskare och berömda experter på friskvård. Tillsammans hjälper de till att göra nya landvinningar inom nutrition som vetenskap och säkerställer att Herbalifes produkter är av hög kvalitet. De utbildar också kunder över hela världen i alla aspekter av välbefinnande.

Vetenskapliga rådet
Herbalife har ett eget globalt näringsråd (Scientific Advisory Board) som arbetar med att göra nya landvinningar inom nutrition.

© Herbalife International of America, Inc. Ingen gjengivelse, hel eller delvis, er tillatt uten skriftlig tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker og produktbilder som vises på dette nettstedet tilhører Herbalife International, Inc., med mindre annet er oppgitt.
 
Herbalife har åtagit sig att följa Direkthandelns etiska regler och är en stolt medlem av:
 
  • Direct Selling Association Sweden logo
  • FSE logo
  • IADSA
  • SELDIA
  • WFDSA


sv-SE | 2019-07-24 00:13:10 | NAMP2HLASPX04