HFF
SAMHÄLLSANSVAR

Herbalife Family Foundation är en global, ideell organisation som stöttar befintliga välgörenhetsorganisationer som har till syfte att ge barn tillgång till hälsosam näring, utbildning och stöd från lokala frivilliga.  Vår vision är en värld där alla barn har lika stor tillgång till sund näring.

Vårt flaggskepp heter Casa Herbalife, och det ger varje år ekonomiskt stöd på över 3,2 miljoner US-dollar till över 130 organisationer världen över.  Detta innebär att tusentals barn på barnhem, kommunala boenden och sjukhus får tillgång till sund näring i över 50 länder.

Våra nordiska Medlemmar har valt ”Acres of Love” i Sydafrika som sitt ”Casa Herbalife” och alla nordiska donationer till HFF under 2016 och 2017 går till detta projekt. ”Acres of Love” har tagit emot stöd från HFF sedan 2006. “Acres of Love” har hittills grundat 29 familjehem i Sydafrika som tar hand om närmare 200 hemlösa och föräldralösa barn. ”Acres of Love” arbetar för att tillgodose barnens olika behov och ger dem möjlighet att växa upp utanför institutioner i en familj där de får tillsyn och kärlek och de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential. Genom att skapa ett alternativ till institutioner för föräldralösa barn arbetar programmet för att barnen ska utvecklas, och inte bara överleva. Målsättningen för ”Acres of Love” är att hjälpa och ta hand om barn som har övergivits eller har blivit föräldralösa på grund av exempelvis AIDS, övergrepp och extrem fattigdom i Sydafrika. Organisationen tillvaratar också de föräldralösa barnens rättigheter så att de kan få nödvändig sjukvård, utbildning och näring.


© Herbalife International of America, Inc. Ingen gjengivelse, hel eller delvis, er tillatt uten skriftlig tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker og produktbilder som vises på dette nettstedet tilhører Herbalife International, Inc., med mindre annet er oppgitt.
 
Herbalife har åtagit sig att följa Direkthandelns etiska regler och är en stolt medlem av:
 
  • Direct Selling Association Sweden logo
  • FSE logo
  • IADSA
  • SELDIA
  • WFDSA


sv-SE | 2019-08-24 13:29:59 | NAMP2HLASPX04